Samorząd

Samorząd Uczniowski UTO:


Kamila Bartkowiak – przewodnicząca (klasa III y)
Karolina Bednarz – wiceprzewodnicząca (klasa III x)
Natalia Grzegorczyk – sekretarz (klasa IIx)
Laura Moszko – klasa I x
Dominik Szreder – klasa I s
Jarema Michalak – klasa II x
Hubert Niemiec – klasa II s
Przemysław Przybylski – klasa III s

Opiekun Samorządu Uczniowskiego UTO:
mgr Konrad Konkol, dr Klaudia Sołoduch

Młodzieżowa Rada Miasta:


Jakub Kmita – klasa III x
Jędrzej Horbacz – klasa III y
Nikola Kulik – klasa II x

Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta:
mgr Renata Szanter

Apele

Rozkład apeli na rok szkolny 2015/2016

  • Narodowe Święto Niepodległości (klasa I x) – listopad
  • Wigilia szkolna (klasa II x) – grudzień
  • Andrzejki, Walentynki (klasa III x i III y) – listopad, luty
  • Światowy Dzień Zdrowia (klasa II s) – kwiecień
  • Narodowe Święto Konstytucji 3 V (klasa I s) – maj
  • Światowy Dzień bez Papierosa (klasa III s) – maj

Prawa i obowiązki gospodarza klasy


1. uczestniczy w zebraniach Samorządu Uczniowskiego,
2. wykonuje wszystkie zarządzenia Samorządu Uczniowskiego,
3. składa klasie sprawozdania z zebrań Samorządu Uczniowskiego.

1. utrzymuje porządek w klasach podczas lekcji, na przerwach, na apelach, itp.
2. kontroluje pracę dyżurnych, a w czasie ich nieobecności wykonuje ich obowiązki lub naznacza zastępców,
3. reprezentuje klasę przed nauczycielami i na forum ogólnoszkolnym.
4. w przypadku kiedy po 5 minutach od rozpoczęcia lekcji nie pojawi się nauczyciel uczący, gospodarz klasy ma obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie lub u dyrektora szkoły

1. reprezentuje klasę na forum ogólnoszkolnym,
2. reprezentuje interesy poszczególnych uczniów przed nauczycielami i Dyrekcją Szkoły,
3. uczestniczy aktywnie w wystawianiu ocen z zachowania,
4. może być zwolniony z pełnienia dyżurów w klasie