O szkole

G Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce realizuje podstawę kształcenia ogólnego i programy szkolenia sportowego zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, a rozkład zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozkładu zajęć sportowych.

 • Kadrę szkoły tworzą najlepsi specjaliści: trenerzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagog szkolny, psycholog, lekarz , fizjoterapeuta – masażysta, pielęgniarka
 • Korzystamy z nowoczesnych obiektów i urządzeń sportowych : szkolnej hali , miejskich stadionów, siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt treningowy, sali kondycyjnej z lustrami, szatni, natrysków, sauny, basenu przy hotelu Lubicz
 • Zapewniamy wysoki poziom treningów i nauczania
 • Współpracujemy z klubami sportowymi
 • Zapewniamy udział w turniejach i zawodach sportowych najwyższej rangi
 • Umożliwiamy uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki
 • W ramach programu szkolenia sportowego organizujemy dla uczniów obozy szkoleniowe
 • Zapewniamy pomoc w codziennym dowozie uczniów mieszkających poza Ustką i specjalne zniżki na bilety.
 • Wszystkim uczniom zapewniamy wyżywienie (odpłatne obiady).
 • Dofinansowujemy obozy szkoleniowe
 • Uczniowie bez zabezpieczenia socjalnego mogą liczyć na zwolnienie z opłat za wyżywienie, po uzyskaniu pozytywnej opinii pedagoga szkolnego.
 • Nauczanie i szkolenie sportowe jest bezpłatne
 

NASZA BAZA SPORTOWA

W szkole istnieje możliwość

Dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia ze wszystkich zajęć i przedmiotów edukacyjnych (według zapotrzebowania zgłoszonego przez uczniów lub rodziców do wychowawcy klasy).
Dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej, języków obcych, matematyki
Gimnazjum prowadzi doradztwo zawodowe i opiekę psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów potrzebujących pomocy – zajęcia z pedagogiem szkolnym, który systematycznie współpracuje z rodzicami i wychowawcą, koordynuje działalnością profilaktyczną, opieką psychopedagogiczną, poradnictwem zawodowym oraz organizuje różne formy pomocy uczniom i ich rodzicom.